Home » Bygg.no – New Safety System

Bygg.no – New Safety System

BLH Stop Drop Barricading presenteres for det norske og europeiske markedet for første gang under ONS Norway i august. Sikkerhetssystemet er utviklet i Oceania, og utprøvd blant annet hos Hydro Tasmania som har installert systemet på flere av sine vannkraftverk (Source: www.bygg.no )

Read the article here