Home » Polymer Mesh preventing accidents on the Norwegian continental shelf

Polymer Mesh preventing accidents on the Norwegian continental shelf

Med et australsk patent på komposittnetting ønsker BLH-DOM Integrity Solutions å forhindre ulykker grunnet fallende gjenstander i Norge (Source: www.tu.no )

Read the article here